× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Hospicjum Św. Kamila

Hospicjum dla dzieci - Hospicjum Św. Kamila

Informacje o komórce

Hospicjum stacjonarne

Hospicja stacjonarne dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Leczenie w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna paliatywna


Adres

95-7282225
Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1